Välkommen till Hemsidan för Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening

Ändamålet med Kamratföreningen

Ändamålet är att bevara gott kamratskap och samhörighet mellan föreningen med dess avdelningar och personal som varit anställd, tjänstgjort, utbildats eller haft annan knytning till Hallands regemente och Hallandsbrigaden med understödjande enheter. Vidare ska föreningen ge information om verksamhet och utveckling inom Försvarsmakten och då främst Lv 6.

Traditionsenligt deltar föreningen varje år med fanvakt vid Veterandagen.

Föreningen är öppen för alla som har tjänstgjort vid I 16 och IB 16.

Kamratföreningen är politiskt oberoende och verksamheten bedrivs fristående från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Vår kamratförening är ansluten till SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund)

Kamratföreningens förste ordförande

Friherre Axel Gyllenkrok föddes 1888 i Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona och blev underlöjtnant vid Svea livgarde 1908. Han hade en omväxlande karriär inom både armén och flygvapnet och tjänstgjorde i början av 1930-talet i såväl England som Italien. 1937 blev Gyllenkrok överste och chef för Hallands regemente. Han var initiativtagare till bildandet av Kungl. Hallands Regementes Kamratförening.

Gyllenkrok var en mycket engagerad officer och hyllade moderna utbildningsprinciper, vilket han inte var sen att påpeka för äldre, rigida officerare, även inför trupp. Detta skaffade honom många fiender, vilket ledde till ett förkortat regementschefskap. Han tvingades avgå redan 1938.

Han var ledamot av 1930 års försvarskommission och likaså medarbetare i stiftelsen ”Antingen-Eller”, Gyllenkrok har utgett många skrifter rörande infanteriets utbildning och medverkat vid utarbetandet av ett flertal reglementen. Gyllenkrok ”adopterades” 1996, tack vare sina då moderna utbildningsprinciper, av Göta luftvärnskår.

Gyllenkrok avled 1946 i Stockholm.