Regementets Historia.

Regementets fana 1858 - 1952

Regementets fana 1952 - 1994

Hallands regementes vapen 1952 - 2000

Lite historia om regementet

Regementet har sitt ursprung i Västgöta-Dals regemente bildades genom att Västergötlands storregemente åren 1621–1624 delades i tre delar. Inför 1901 års försvarsbeslut föreslog chefen för generalstaben, generalmajor Axel Rappe, att ett nytt infanteriregemente skulle bildas inom I. arméfördelningen. Stommen till det nya regementet föreslogs hämtas från Västgöta-Dals regemente och Bohusläns regemente. De kvarvarande delarna av de två regementena föreslogs då att sammanslås och bilda Bohus-Dals regemente inom III. arméfördelningen…. Regeringen förordade dock att Västgöta-Dals regemente och Hallands bataljon skulle sammanslås och bilda ett nytt infanteriregemente avsett för I. arméfördelningen. Befälskadern vid de två förbanden skulle dock få företrädde till det för Vaxholm och Oscar Fredriksborg avsedda infanteriregementet. ……..

Hallands regemente I 16 firar 300 år

Hallands regemente I 16 firar 350 år

Hallands regemente I 16 firar 375 år

Hallands regementes Marsch

I 16 & Brigadens nedläggning 2000