Resan till Norge 2018.

Program för Norgeresan 2019

Här hittar du programmet för resan 2018 till Norge.

Unionen Sverige-Norge 1814-1905

År 2014 var det 200 år sedan unionen mellan Sverige och Norge bildades. Unionen skapades av kronprins Karl Johan Bernadotte som ersättning för Finland, som Sverige förlorade till Ryssland 1809.

Jean Baptiste (Karl Johan) Bernadotte var en av de mest ansedda och krigserfarna marskalkarna i Napoleons armé. Han valdes till tronföljare i förhoppning att han som ledare för en svensk armé skulle återta Finland. Men Karl Johan hade föga förståelse för svenskarnas krav på återerövring. Han var väl insatt i Sveriges historia och såg att hotet mot Sverige i stället kom från Danmark. De hade vid upprepade tillfällen försökt återta förlorade provinser, särskilt efter freden i Roskilde 1658, där de förlorade Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän. Fientligheterna hade ofta startat från Norge. Detta hot ville Karl Johan en gång för alla eliminera.