Här ansöker Du om att bli medlem i Kamratföreningen.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I KUNGL HALLANDS REGEMENTES OCH HALLANDSBRIGADENS KAMRATFÖRENING.

Medlemsavgiften är 150 kr/år och betalas till PG 262724-8 eller via Swish 1232100139