Här ansöker Du om att bli medlem i Kamratföreningen.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I KUNGL HALLANDS REGEMENTES OCH HALLANDSBRIGADENS KAMRATFÖRENING.