Kamratföreningens styrelse

Johan Ryden

ORDFÖRANDE

Gunnar Ohlsén

VICE ORDFÖRANDE

Reseansv/ansv minnesmärken

Håkan Söderberg

KASSÖR

Resekommittén/ansv medlemsreg
Torbjörn Malmkvist

LEDAMOT

Bitr sekreterare/
tidningsred/minnesmärken                       
Lars Folkesson

LEDAMOT

Klubbmästare

Bo Westman

LEDAMOT

Ansv.tidningsred/kamrat-stödjare/minnesmärken

Niclas Haglund

LEDAMOT

Uppvaktnings-ansvarig

Lars Ahlberg

LEDAMOT

Projektansvarig regementet 400 år 2024

Benny Nord

LEDAMOT

Rekryterings-ansvarig

Jennie Mared

ERSÄTTARE

Rekryteringsansvarig

Lena Wallin

ERSÄTTARE

Försäljningsansvarig

Kjell Rydehed

ERSÄTTARE

Bitr. webbansvarig

Övriga kommittéer & arbetsgrupper

Tidningsredaktionen

Arbetskommittén

Medlemskommittén

Ekonomikommittén

Revisorer

Rolf Eklund och Tommy Jacobson

Ersättare för revisorerna; Peter Höglund och Gunnar Johansson

Valberedningen

Thomas Andersson (sammankallande) och Joachim Bergqvist