Kamratföreningens styrelse

Johan Ryden

ORDFÖRANDE

Gunnar Ohlsén

VICE ORDFÖRANDE

Reseansv/ansv minnesmärken/repr i styrelsen för garnisonens museumI

Håkan Söderberg

KASSÖR

Resekommittén

Torbjörn Malmkvist

SEKRETERARE

Lars Folkesson

LEDAMOT

Klubbmästare

Bo Westman

LEDAMOT

Ansv.tidningsred/kamrat-stödjare/minnesmärken

Niclas Haglund

LEDAMOT

Bitr. kassör/uppvaktnings-ansvarig

Lars Ahlberg

LEDAMOT

Bitr. sekreterare/ tidningsred.

Benny Nord

LEDAMOT

Rekryterings-ansvarig

Jennie Mared

ERSÄTTARE

Rekrytering

Lena Wallin

ERSÄTTARE

Försäljningsansvarig

Kjell Rydehed

ERSÄTTARE

Övriga kommittéer & arbetsgrupper

Tidningsredaktionen

Arbetskommittén

Medlemskommittén

Ekonomikommittén

Revisorer

Rolf Eklund och Tommy Jacobson

Ersättare för revisorerna; Peter Höglund och Gunnar Johansson

Valberedningen

Thomas Andersson (sammankallande) och Joachim Bergqvist