Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening

 

 

startsidaStyrelsenBordsstandarKamratkrus

 

 

 

                 

 

SMKR utmärkelser

Till främst avgående styrelsemedlemmar, men även till övriga förtjänta, utdelas SMKR förtjänsttecken och plaketter enligt SMKR bestämmelser.

 

Kamratfonden

Till förtjänta enligt Kamratföreningens stadgar § 14 utdelas årligen medel ur kamratfonden.