Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening

 

 

startsidaStyrelsesidan

 

 

     

                            Välkommen här finns den aktuella styrelsen                                 

ordförande Johan Rydén
Vice ordförande/Rese ansvarig  Gunnar Ohlsén

 

  Sekreterare

 

Jan Dorf

 

Styrelseledamot/Klubbmästare Lars Folkesson
Styrelseledamot

infoansvarig/Tidningskom.

Lars Björk
  Styrelseledamot Niclas Haglund
Styrelseledamot/Kassör Håkan Söderberg

Styrelseledamot,ansvarig tidningskom/Kamratstödjare Bo Westman
Ersättare Lena Wallin
 

 

 

Ersättare Jennie Mared
 

 

 

Ersättare Peter Höglund
  revisorer Tommy Jacobsson
  revisorer Gunnar Johansson
  ersättare revisorer Bo Hervén
  ersättare revisorer Rolf Eklund
  Valberedning/sammankallande Thomas Andersson
  Valberedning Joachim Bergqvist
  Valberedning Thomas Andersson