Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening

 

 

startsidamedlemssidan

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyutkommen bok

Karl -Erik Rosén har på eget förlag gett ut boken "Hallands regementes och hallandsbrigadens kamratförening Stockholmsavdelningen.
Karl -Erik Rosén, fd rådman vid Stockholms tingsrätt, har under 25 år varit avdelningens ordförande. Avdelningen bildades 1947. I boken skildras avdelningens historian från dess bildande till och med 2004.Avdelningen har varit mycket aktiv inom olika områden. Kontakterna med representanter från regementet har varit många. Intressanta studiebesök har gjorts både inom och utom landet. Boken innehåller också personalia beträffande dem som verkat i avdelningen. Umgängesformen har växlat under åren och boken kan bland annat ses som ett tidsdokument. Boken är rikt illustrerad. Den är på 149 sidor och kostar 80 kr + ev frakt.
Boken kan beställas av Karl -Erik Rosén
Trolle-bondesgata 1
 16272 Vällingby
Tel. 08-897791

Beloppet kan sättas in på
Karl -Erik Rosén personkonto Nordea 170611-2636