Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening

ny adress www.I16.se

 

StartsidanUtmärkelser

 

 

 

            

RIKTLINJER FÖR UTDELNING AV KAMRATKRUS

Hallands regementes och Hallandsbrigadens krus togs fram eftersom Kungliga Hallands regementes kamratförening
– efter stadgeändringar 24 september 1999 – nu benämns Hallands regementes och Hallandsbrigadens kamratförening
 och i samband med att dessa förband avvecklades 30 juni 2000. 

Kruset har en nedre blå rand – hämtad från regementets fana – och en övre gul rand – hämtad från
Westgöta Dals regementes fana – vilken även var infanteriets färg. På krusets ena sida återfinns
regementets och brigadens fana. På den andra sidan finns vår trumslagarpojke och kamratnålen samt
en bord med svart text Hallands regemente och Hallandsbrigadens kamratförening. 

Utöver att kruset försäljes till medlemmar har kamratföreningen tagit fram ett antal numrerade krus
som efter styrelsebeslut av moderföreningen kan tilldelas person, organisation, förband enligt
nedanstående riktlinjer. För långvarigt styrelse- och kommittéarbete utdelas föreningens bordsfana
enligt särskilda bestämmelser. 

-         numrerade kamratkrus utdelas främst för uppdrag, insatser och engagemang utförda och gjorda
efter stadge- och namnbytet 24 september 1999.

-         numrerat kamratkrus kan tilldelas person som ansvarat och lett projekt, som aktivt stött föreningens
verksamhet ekonomiskt, arbets- eller PR-mässigt under en längre period.

-         numrerat kamratkrus kan tilldelas myndighet, företag, annan förening och organisation som stött
eller stödjer föreningen.