Hallands Regementes och Hallandsbrigadens Kamratförening

 

 

 

StartsidanAktivitetssidan

 

 

 

 

 

 

                    För att få information om Årsmöte kommer informationen tillsammans med tidningen,

                   om man inte har fått tidningen kan det bero på två saker

                   1 ej betalat in medlemsavgiften

                   2  Vi har fel adress till dig.

                    Ny medlem kan anmäla sig till styrelsen via knapp på startsidan till Sekreteraren

                    alt betala in 100 kr till pg 262724-8 och ange namn samt ditt födelsenummer ( 6 siffror)